Gepubliceerd op: 06/01/2022

‘In de Raad van Advies ben ik de ondernemer’

Arno Knechten, lid van de raad van Advies over focus en knopen doorhakken als ondernemer

“Waar ik goed in ben? Bedrijven en organisaties begeleiden bij veranderingsprocessen. Ik help bedrijven naar de klant en diens beleving te kijken. Daar stemmen we businessprocessen op af: Waarom blijf je iets wel of juist niet doen? Wie is de juiste klant op de lange termijn? Met deze achtergrond ben ik twee jaar geleden in de Raad van Advies gestapt.

Rob en ik kennen elkaar uit het ‘Udense’, allebei zijn we hier geboren en getogen. Bij een netwerkbijeenkomst leerden we elkaar beter kennen. Vraagstukken over de uitbreiding van de dienstverlening van Chain Logistics, spraken me meteen aan. Die vraagstukken staan los van de transportwereld, waarmee ik minder bekend ben. Ik vind kwesties interessant die gaan over klant(on)tevredenheid bijvoorbeeld. Ik adviseer mijn klanten voorafgaand aan een levering altijd voldoende informatie te geven. Dan kun je anticiperen op onverwachte leveringsproblemen of andere situaties. Daar zit het verschil tussen geld verdienen en geld verliezen.

Arno Knechten

Kritische noot
Rob is een bijzonder persoon als het gaat over social enterprising. Hij maakt de zakelijke hardheid ondergeschikt aan de sociale skills waaraan een onderneming behoefte heeft. Mijn eigen instelling is iets zakelijker. Op dat vlak bestaat in de Raad van Advies een gezonde mix van verschillende instellingen. Ik ben een echte ondernemer die ervoor wil zorgen dat ondernemers op een gezonde manier hun geld verdienen. Daarvoor heb je soms een kritische noot nodig en die krijgen ondernemers van mij.

Resultaat versus maatschappelijke waarde

Naast mijn advies over uitbreiding van dienstverlening is bedrijfsopvolging een ander belangrijk thema. Tim en Rik, de twee zoons van Rob, hebben altijd een luisterend oor gehad als wij hen iets vertelden. Inmiddels zijn ze een deel van de onderneming en ontdekken hoe de overdracht van het bedrijf er later uit kan komen te zien. Uiteindelijk moeten ze manager worden van het bedrijf, zo simpel is het. De uitdaging zit hem in het vinden van de balans tussen social enterprising en de rest van de wereld. Want ik streef naar een gezonde balans tussen resultaat en de maatschappelijke waarde. Houd je alleen rekening met het laatste, dan heeft het runnen van een bedrijf met de daarmee gepaard gaande risico’s geen zin.

Besluiten nemen
Vanuit de Raad van de Advies komen we ieder kwartaal samen met Rob en ook tussendoor heb ik contact met Rob over met name operationele zaken. Ik sta bekend als een decision maker. Merk ik dat het gesprek begint te dolen, dan hak ik knopen door. Naast mijn rol in de Raad van Advies helpt Rob mij ook hoor, het is geen eenrichtingsverkeer. Tijdens de opening van het nieuwe pand bracht ik een aantal collega’s mee. Na afloop waren zij allemaal enthousiast over open hiring.

Betrokkenheid
Iedere maand stuurt Rob ons een samenvatting van de resultaten over het jaar tot dan toe en de specifieke maand. Hij houdt ons goed op de hoogte. Het heeft ook geen zin in de Raad van Advies te zitten en de cijfers van een bedrijf niet te kennen. Iedereen in de raad vindt overal wel iets van. Zijn we het eens met zijn allen, dan staat Rob er ook achter en pakt hij ons advies goed op.

Bij het plan blijven
De keuze die Rob maakt om het één bewust wel te doen en het andere niet, vind ik heel positief. Even ging het over het ontwikkelen van een extra business unit. Rob besloot uiteindelijk om meer aandacht te besteden aan de huidige business en die nog efficiënter en flexibeler inrichten. Na zo’n besluit divergeert hij niet in zijn focus en blijft hij bij het plan.”

Meer interviews met Raad van Advies leden?

Wim Bens  
Bastiaan van den Noort
Doesje Fransen