Gepubliceerd op: 12/07/2022

“Het probleem helder krijgen en daar een oplossing bij vinden”

Peter Tjalma, lid van de Raad van Advies over het bepalen van strategie

Een fascinerend bedrijf. Zo omschrijft Peter Tjalma Chain Logistics. Hij sloot zich in 2019 aan bij de Raad van Advies. “De afgelopen jaren is er in het bedrijf ontzettend veel veranderd. Dat zie je alleen al aan de uitbreiding van het bedrijfspand. Het bedrijf blijft groeien.”

Onder de vlag van zijn bedrijf Aimexis is Peter sparringpartner voor ondernemers en consultant op het gebied van strategie en bedrijfsvoering. Via via leerde hij en Rob elkaar kennen. Al snel kwam Rob met de vraag of hij aan wilde sluiten bij de Raad van Advies. “De manier waarop Rob omgaat met sociaal ondernemen en zijn personeel, vond ik interessant.” Peter komt uit de sector van transport en logistiek, waardoor het besluit om zitting te nemen in de Raad van Advies voor hem natuurlijk voelde.

Openstaan voor discussie
“Chain Logistics groeit en Rob is een ondernemer die veel weet en gelukkig ook aangeeft niet alle kennis te hebben. Hij staat open voor discussie. Je ziet dat Rob, samen met zijn zonen, een ontwikkeling doormaakt. Vanuit mijn rol is het ontzettend leuk om daar af en toe een bijdrage aan te mogen leveren.”


Peter Tjalma 

Kansen en risico’s
Peter en Rob spreken elkaar bijvoorbeeld over value added logistics. “Dan gaat het over het modificeren van producten vanuit een logistiek perspectief. Hoe richt je die processen samen met je medewerkers in?” De heren vinden elkaar in gesprekken over kansen en risico’s in het ondernemen. “Chain Logistics is ook capaciteitsleverancier voor enkele vervoersbedrijven. Dat maakt je kwetsbaarder dan wanneer je alleen voor eigen klanten rijdt. Het bedrijf heeft nu een goede mix van klanten in de vervoerssector.” Een open oog houden voor je prijsbeleid, noemt Peter een goed voorbeeld van blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt. “Als je kosten stijgen, zorg dan dat ook je marge op peil blijft. Die durf moet je hebben.”

Actie scherp stellen
Wanneer de leden van de Raad van Advies samenkomen, ziet Peter weleens een thema terugkeren. Dat betekent dat het een kwestie is. Gaan we het oplossen?, vraag ik dan.” Vanuit zijn rol maakt Peter zaken concreet. “Over strategie kun je zoveel praten als je wilt, maar wat is de actie? Dat probeer ik scherp te stellen. Zo’n proces is goed voor de gedachtevorming. Met diepgang en scherpte maken we de analyse, formuleren we het probleem en vinden we een goede oplossing. In de wereld van transport en logistiek is vaak weinig tijd voor een dergelijke benadering. Dan volgen er soms niet doordachte oplossingen waarvan al snel blijkt dat ze niet voldoende soelaas bieden.”

Eigen voordeel
In de Raad van Advies vervult iedereen een eigen rol vanuit zijn of haar perspectief. Dat maakt het ook zo leuk om te luisteren naar anderen, weet Peter. “Je hoort de visie en ervaringen van andere leden en daar doe ik op mijn beurt mijn voordeel mee. Ik hoop dat het de andere kant op net zo werkt”, zegt hij glimlachend. “De kennis en ervaring die wij met Rob en zijn zonen delen, geeft hen een nog betere basis in het aansturen van het bedrijf en in het zien van kansen en risico’s.”

Kennis binnenhalen
De manier waarop Chain Logistics een nieuw computersysteem omarmde, vond Peter sterk. “Ze hebben goed gekeken welke mensen hier voor vrij gemaakt moesten worden. Niet iedere implementatie verloopt altijd succesvol. Het bedrijf trok iemand aan die al verstand had van het nieuwe programma. Op die manier heel je kennis je bedrijf in. Chain Logistics snapt heel goed dat je niet alles zelf hoeft te weten. Die handschoen pak je samen op.”

De juiste vragen stellen
De toegevoegde waarde van de Raad van Advies zit wat Peter betreft vooral in het stellen van de juiste vragen en antwoorden te geven als Rob en zijn zonen daarom vragen. “We adviseren vanuit ons eigen perspectief. Het kan gaan over klanten, het groeipotentieel van Chain Logistics of praktische knelpunten.” Iedere keer dat we samenkomen, kijken ze wat speelt in het bedrijf. “Daar sparren we over. Soms komen we wel met drie of vier oplossingen. Rob besluit wat hij daarmee gaat doen. De rol van adviseur draait om het geven van advies. Rob –en ook steeds meer zijn zonen- draagt de eindverantwoordelijkheid.”

Lees nog meer interviews met Raad van Advies leden:

Wim Bens

Bastiaan van den Noort

Doesje Fransen

Arno Knechten

Carolien van Wersch