Disclaimer Chain-Logistics.nl

Definities

Website: www.chain-logistics.nl en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: Chain Logistics, de bevoegde uitgever van de webpagina

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

- Chain Logistics werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

- Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chain Logistics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Chain Logistics.

- Chain Logistics geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

- Chain Logistics biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

- Chain Logistics is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

- Chain Logistics verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

- Chain Logistics kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

- Chain Logistics zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Chain Logistics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

- Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.