Gepubliceerd op: 29/10/2021

“Negentig procent van onze doelgroep houdt zich nog niet bezig met competentie management”

Lees hier ook het eerste artikel over de Maashorst Academy

Op de vraag voor wie de Maashorst Academy nu precies bedoeld is, antwoorden Rob en Marc eensgezind dat personeel op alle niveaus wordt aangesproken. Of het nu gaat om de reach truck opleiding of om een cursus gezamenlijk leiderschap. Het voordeel van de Maashorst Academy is dat deelnemers precies kunnen aangeven op welk vlak zij ondersteuning nodig hebben. Ze hebben inspraak in de training en kunnen het in huis halen. Dat kan ook met vijf bedrijven tegelijkertijd. Rob: “Hoe leuk is het om trainingen met MT-leden gezamenlijk te volgen? Je kunt direct vragen stellen over zaken die spelen tijdens een specifieke fase van iemand zijn bedrijfsvoering.”

Logo Maashorst Academy

De Maashorst Academy koppelt competenties aan functies. Denk aan functies zoals een filiaalmanager, verkoper, directeur, manager of  administratief medewerker. Komt ergens een competentie bij, dan komt in de online training ook een verdieping daarop. Negentig procent van de bedrijven die een potentiele doelgroep vormen voor de Maashorst Academy, houdt zich volgens Marc nog niet bezig met competentie management of het opstellen van competentieprofielen. “Op een functie waarvoor gezamenlijk binnen een bedrijf competenties zijn vastgesteld, kun je een leerlijn ontwikkelen. Zo weet je precies op welke drie, vier of vijf competentieniveaus een training aansluit. Allemaal met het doel om de juiste competenties te ontwikkelen, te verbeteren en prestaties op een hoger level te krijgen.”

Kartrekkers
De twaalf bedrijven die nu van start gaan met de Maashorst Academy, zijn kartrekkers. Rob kijkt in ieder geval al met veel zin vooruit: “Aan een leiderschapstraining kun je in principe iedere week en zelfs iedere dag werken, via het platform. Wanneer de behoefte er is, dan pas je de invulling daarop aan.”

Over barrières stappen
Inmiddels zijn de deelnemers al begonnen met het uitwisselen van ideeën en willen ze zelfs een talentdag organiseren. Rob: “Als de banden met andere bedrijven goed zijn, ga je een goede samenwerking met elkaar aan waarbij je over barrières heen denkt. Iedereen gunt elkaar iets en dan ontstaan mooie dingen. Wanneer een medewerker bij ons niet meer door kan groeien en wel bij één van de andere bedrijven, dan is dat geweldig.”

Steeds meer een zakelijk concept
De Maashorst Academy ontwikkelt nieuwe trainingen en bedrijven kunnen ook aansluiten bij een bestaand programma. Online trainingen, theorie en leerdoelen worden afgestemd op de gewenste performance van competenties, gedrag en vaardigheden. Dankzij de subsidie die het initiatief heeft ontvangen, kan de academy steeds meer als zakelijk concept worden neergezet.” Rob gaat verder: “Het initiatief krijgen we nu gezamenlijk van de grond mede dankzij de subsidie. Uiteindelijk moet het door bedrijven gezamenlijk worden opgebracht. Dat verdienmodel gaan we steeds verder optuigen.”

Betuttelen
In de doelgroep zitten voldoende bedrijven die nog op een ouderwetse manier leidinggeven, weten Rob en Marc. Marc zegt: “Dat is niet meer van deze tijd. Bij vrijwel alle deelnemende bedrijven ligt nog veel werk, ook bij Chain Logistics. Rob omarmt het leven lang leren principe en hij faciliteert zijn mensen hierin. Maar idereen die competentie management wil doorvoeren, krijgt te maken met de waan van de dag. Ook al omarm je het principe, dat wil niet zeggen dat je het één, twee, drie implementeert.”

Rob en Marc 2e artikel

Zeventig procent
Rob knikt instemmend: “Dat is inderdaad de spijker op zijn kop. Onlangs bespraken we met ons MT de visie en visie van het bedrijf. Willen we ook eigenaarschap van andere medewerkers, dan moeten we hen net zo goed meenemen in die visie. Wij laten zelf ook nog steken vallen in het bereiken van mensen.”

Marc besluit: “Bedrijven denken soms dat ze voorop lopen in het faciliteren van online leren van hun medewerkers. Ze kopen een groot systeem, boordevol algemene trainingen en denken dat ze faciliteren in een behoefte. Vervolgens blijkt dat slechts vijftien procent van de medewerkers ermee actief mee bezig is. Het leeft niet in het bedrijf en er ontstaat geen leercultuur. Wil je dat wél, dan moet je er actief beleid op voeren. Zeventig procent van de ontwikkeling en het leren van de medewerkers gebeurt op de werkvloer.”

Er is ook een brochure geschreven over de Maashorst Academy. Daarin staat precies omschreven wat de academy een deelnemend bedrijf biedt. Benieuwd of wil je misschien meedoen? Je vindt de brochure hier.

Maashorst academy pdf