Assembly, Logistics, Specialties

Gepubliceerd op: 21/12/2015

Terugblik 2015 – Perspectief 2016

Rob Jansen 2008

2015 is alweer bijna ten einde en het is een zeer bewogen jaar geworden en het is weer de tijd om de balans op te maken. 2015 is een jaar met een flink aantal ups en maar ook downs. Het jaar begon met het overlijden van mijn dierbare zwager. Daarnaast ben ik gestart met de opleiding Sociaal ondernemen die ik in oktober afgerond heb en waardoor ik nog meer innemende persoonlijkheden heb leren kennen.

Gedurende het jaar heeft de raad van advies vorm gekregen en bestaat nu uit: Afvaardiging vanuit EY, Startfoundation, oud bestuursvoorzitter van Post NL en de eigenaar van Impact Masters voor strategische groei. Voortbordurend op de sessies die we in 2014 met PWC gehad hebben om de visie, missie en strategische doelstelling vorm te geven hebben we in 2015 stappen gezet om het bedrijf o.a. structureel winstgevend te maken en onze sociale doelstellingen meer vorm te geven. Met deze handvatten wordt 2016 het jaar om de beoogde groei te verwezenlijken.

Reorganiseren was hierdoor helaas onvermijdelijk maar noodzakelijk om door te kunnen pakken op de ingeslagen weg. Met het aantrekken van een operationeel manager die de vestigingen gaat leiden heb ik zelf de handen vrij om te bouwen aan het verder uitbreiden van de organisatie middels het werven van nieuwe structurele klanten en samenwerkingsverbanden met bedrijven en gemeenten.

Tevens zijn we gestart met de implementatie van de 5S methodiek (zie het voorgaande bericht) die op onze locatie in Nijmegen een spectaculaire verandering liet zien en waar de vestiging in Uden al behoorlijke stappen in gezet heeft. Daarnaast ben ik trots op de sociale prestaties die we gezamenlijk hebben neergezet, zo zijn er weer veel kandidaten succesvol uitgestroomd naar een reguliere baan.

Al met al een leerzame rollercoasterrit. Ik kijk dan ook uit naar 2016, een nieuw jaar met volop kansen en uitdagingen. Er zullen nog flinke stappen gemaakt gaan worden naar een verdere structurering van het bedrijf. Het inzien van kansen en deze benutten zonder dat we onze focus verliezen staat voorop. Met een mooi team en de juiste mensen om ons heen heb ik vertrouwen in de toekomst.

Ik wens een ieder een geweldig 2016 in goede gezondheid en de energie en creativiteit om het verschil te gaan maken.

Rob Jansen

Handtekening Rob Jansen