Logistics

Gepubliceerd op: 24/08/2020

Rolande start pilot Bio-LNG met IVECO, Scania en Volvo

Tilburg, 15 juli 2020 – Rolande, de Nederlandse pionier en marktleider op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG), is samen met IVECO, Scania, Volvo en een tiental transporteurs een pilot gestart om de prestaties van het rijden op bio-LNG te meten. Hierbij worden 35 LNG-trucks van verschillende merken en transportondernemingen 18 maanden lang nauw gevolgd. De pilot is onderdeel van het mede door het Europese CEF-programma gefinancierde BIOLNG4EU-project. Het is het eerste EU-project waarbij trucks daadwerkelijk met bio-LNG de weg op gaan.

Onderstaand artikel is een verkorte versie van het persbericht van Rolande. Omdat Chain Logistics sinds eind 2019 één LNG-truck op de weg heeft en hier prima ervaringen mee heeft, delen we dit persbericht graag even!

In de pilot wordt data verzameld over de performance en kosten van de trucks die sinds april dit jaar rijden op een blend met bio-LNG. Deze data wordt geanalyseerd door een onafhankelijke externe partij om na afloop van het project tot gefundeerde conclusies te kunnen komen. De resultaten en conclusies worden zowel met de deelnemers, de EU en de sector gedeeld.

Wat is Bio-LNG?
Bio-LNG is een volledig biologische brandstof die gemaakt wordt uit gecertificeerde afvalstromen, zoals organisch huishoudelijk afval, mest, slib of landbouwafval. Hiermee bespaart zwaar wegtransport tot 99,8 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel. In gebruik doet Bio-LNG, met een actieradius tot 1.700 kilometer en een vermogen tot 460 pk, niet onder voor een dieseltruck. Wél is een LNG-truck tot maar liefst 75 procent stiller.

“IVECO heeft decennialang ervaring met methaan aangedreven voertuigen. Deze spelen een essentiële rol in duurzamer transport”

De reacties van truck bouwers:

IVECO: Duurzamer transport
“IVECO heeft decennialang ervaring met methaan aangedreven voertuigen. Deze spelen een essentiële rol in duurzamer transport”, aldus Loek Vroon, Operationeel Directeur bij IVECO. “Dit project sluit hier naadloos op aan; circulair gebaseerd op het genereren van energie uit afvalstromen. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we vandaag acteren.”

Scania: probleemloos rijden op bio-LNG
Hans Binnendijk (Product Manager Sustainable Solutions bij Scania): “Scania LNG-trucks kunnen al probleemloos rijden op bio-LNG. In onze visie spelen, naast elektrificatie en hybride systemen, hernieuwbare brandstoffen – waarvan bio-LNG een zeer belangrijke is – een grote rol in de verdere verduurzaming van het wegvervoer.”

Volvo: businesscase klopt
“Zwaar langeafstandstransport op LNG is op dit moment het beste alternatief voor diesel. De trucks doen qua prestaties en betrouwbaarheid niet voor elkaar onder en de brandstof is goed verkrijgbaar”, licht Jan Schouten, Manager Product bij Volvo, toe. “En, een heel belangrijk punt: de businesscase klopt. Voor veel vervoerders is (bio-)LNG vandaag de dag al een heel goed alternatief in de dagelijkse operatie.”

Europees CEF-programma

Mede dankzij BIOLNG4EU voorziet Rolande een verdere uitrol van bio-LNG in het wegtransport. De pilot sluit goed aan bij programma’s die PostNL en Albert Heijn in Nederland gestart zijn, waarbij tientallen trucks op bio-LNG rijden.

In het project BIOLNG4EU, dat voor 50% wordt gefinancierd uit het Connecting Europe Facility programma van de Europese Unie, introduceert Rolande Bio-LNG in het wegtransport. Rolande investeert in de productie van Bio-LNG en opent vier nieuwe tankstations voor Bio-LNG blends in Nederland en België. De opening van het eerste tankstation in Antwerpen staat gepland voor juli dit jaar.

Het realiseren van de overgang naar een koolstofneutrale economie is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie en transport is in dit verband een cruciale sector. “Het project BIOLNG4EU is van essentieel belang voor de transitie naar de ambitieuze doelstelling van een zero-emission transportsector,” volgens Richard Ferrer (hoofd Transport Innovation Team, Innovation & Networks Executive Agency (INEA)). “Het project omvat de volledige Bio-LNG waardeketen en betrekt de belangrijkste actoren van de vraag- en aanbodzijde. Het bouwt voort op de pioniersgeest van particuliere ondernemingen, draagt bij aan een circulaire economie en voorziet in een meer duurzame energiemix voor transport. Dit toont aan dat alternatieven voor transport op basis van fossiele brandstoffen niet alleen een mogelijkheid zijn, maar werkelijkheid worden: Het gebeurt hier en nu!”

Over Rolande en (Bio-)LNG

Rolande, gevestigd in Tilburg, is een pionier en koploper op het gebied van de inzet van liquefied natural gas (LNG). De focus ligt op het verduurzamen van het wegtransport om zo bij te dragen aan een schonere wereld. In de afgelopen jaren is ‘vloeibaar aardgas’ als duurzaam en betaalbaar alternatief op de kaart gezet. Rolande ontwikkelt, bouwt en exploiteert een eigen netwerk van (Bio-)LNG-tankstations in Europa. Inmiddels staat de teller op 15 stations.

Sinds 2011 is LNG in Nederland beschikbaar als brandstof voor trucks. Met deze brandstof kunnen CO2-emissies al 10-20 procent gereduceerd worden ten opzichte van diesel. Door LNG te maken uit biogas, ontstaat Bio-LNG. Hiermee bespaart zwaar wegtransport 99,8 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel Euro 6.