Gepubliceerd op: 22/09/2016

Continuous improvement – mogelijk gemaakt door ESF

Chain Logistics heeft met behulp van GGTH Consulting een duurzaam inzetbaarheidstraject gestart om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten maar ook om de organisatie en de werkprocessen dusdanig in te richten dat het werk interessant , gezond en veilig blijft voor de medewerkers én om ervoor te zorgen dat meer gekwalificeerd werk binnen het bereik van de werknemers komt.

In de eerste maanden heeft Gerrit Zijlstra de strategische doelstellingen onder de loep genomen en de kansen en bedreigingen geïnventariseerd. Door het opstellen van concrete actiepunten en het uitrollen van KPI’s wordt er dagelijks hard gewerkt om de strategische doelen te behalen en tegelijkertijd wordt de progressie gemeten.

esf

Een van de speerpunten is het implementeren van de 5S-methodiek op de tot nu toe twee locaties, namelijk Uden en Nijmegen. De werkomgeving is professioneler, schoner en efficiënter dan ooit te voren.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.
Voor meer informatie over het ESC kunt u een kijkje nemen op de website: Europees Sociaal Fonds.