Gepubliceerd op: 04/02/2014

Chain neemt Sociaal Ondernemen serieus

Dat Sociaal Ondernemen het ondernemen van de toekomst is staat volgens mij (Rob Jansen) als een paal boven water. Sinds 2000 is Chain al bezig met sociaal ondernemen zonder dat deze term bij ons bekend was. Voor mij was het een voor de hand liggende methode om het beste uit mensen te halen en meer werkvreugde uit de dag te halen. Na jarenlang in Amerikaanse bedrijven rondgelopen te hebben, was ik klaar met het streven naar winstmaximalisatie en suboptimalisatie  tussen afdelingen. Dit moest toch anders kunnen? Aan mij om te bewijzen dat er een andere manier van zakendoen bestaat die hierin voorziet. Vorig jaar door het Anton Jurgens Fonds geattendeerd dat ik maar eens een kijkje op de website van Social Enterprise NL moest nemen en dat dit mij wel aan zou spreken. Dit was een openbaring en had het gevoel dat ze 1 op 1 over mijn bedrijf spraken. Goed om te ervaren dat er meer gelijkgestemden waren en was ik er nog meer van overtuigd er serieus werk van te maken. Waar mogelijk probeer ik een positieve bijdrage te leveren  aan het uitrollen van het fenomeen Social Enterprise om te laten zien dat deze ondernemingsvorm prima samen kan gaan met het maken van winst en er een heel tevreden  gevoel aan over kan houden.


Infomercial SE | http://social-enterprise.nl/portfolio/infomercial/

Onze agenda van het afgelopen jaar heeft er als volgt uitgezien.

UWV bijeenkomst, laten we het over werk hebben, Groesbeek 12 november 2013.

Gemeente Nijmegen, UWV WERKbedrijf Zuid Gelderland en het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning organiseerden op 12 november j.l. een conferentie rondom de doelgroep jonge werkzoekenden. Tijdens deze bijeenkomst kon ik d.m.v. een elevator pitch onze Social Enterprise aan een groot publiek tonen en laten zien wat er met een Social Enterprise mogelijk is om jonge werkzoekenden een zetje in de rug te geven.

Locus bijeenkomst te Wageningen 12 december 2013.

Tijdens de Locus bijeenkomst in Wageningen kon men zich opgeven voor verschillende sessies. Chain heeft tijdens deze bijeenkomst een sessie verzorgt over het leiden van een Inclusieve onderneming, een onderneming waarbij iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit gaf mij de mogelijkheid om een groep ondernemers inzage te geven in het levensverhaal van Chain en de valkuilen tijdens een opstartfase. Ook de verschillende inzichten vanuit diverse sociale werkplaatsen waren een eyeopener voor mij. Juist het klankborden over sociaal ondernemen helpt bij het versterken van onze visie en het uitbouwen van  elkaars netwerk. Ook in deze wereld is samenwerken essentieel en kun je alleen gezamenlijk een maximaal sociaal rendement realiseren.

Projectgroep Gemeente Uden Q3/Q4 2013

De gemeente Uden heeft een groep ondernemers gevraagd mee te denken over het probleem van jonge werkelozen. In een aantal bijeenkomsten zijn de ondernemers in een aantal groepen verdeelt en hebben ze meerdere plannen van aanpak ontwikkeld om deze uitdaging aan te gaan. Chain heeft samen met een aantal ondernemers en met een medewerker van de afdeling Sociale zaken als thema “het ontwikkelen van een pull strategie voor ondernemers”. Het idee:  het bundelen van de krachten van een werkcoöperatie en de aangesloten ondernemers. De ondernemers kunnen werkzaamheden bij de werkcoöperatie onderbrengen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid worden. Tevens kunnen zij uit de poule kandidaten inhuren voor werkzaamheden op locatie. Hierdoor vergaren deze kandidaten extra vaardigheden  die men aan hun CV toe kan voegen. Kandidaten die een goede indruk achterlaten kunnen door de ondernemers benadert worden voor een vaste baan bij het betreffende bedrijf.

Bijeenkomst Sociaal Ondernemen ABN Amro 23 januari 2014.

Op 23 januari j.l. heeft de ABN Amro regio Zuid een bijeenkomst georganiseerd over het thema “Sociaal Ondernemen” en de rol die de ABN Amro daarin kan spelen. Chain heeft aangeboden om deze vergadering op de locatie Uden te houden zodat de medewerkers van de ABN Amro direct konden ervaren hoe een Social Enterprise er in de praktijk uit zag. Het was een bijzonder prettige bijeenkomst en hierin een start gemaakt met de beleving van sociaal ondernemen en de mogelijkheden die hier binnen de bank voor worden opgetuigd. Tevens konden wij aan de hand van onze praktijksituatie  punten ter verbetering opperen. Goed om te zien dat er vanuit de diverse bedrijfstakken ondernemingen op staan die gezamenlijk het verschil willen gaan maken.

Bijeenkomst MVO Nederland jaarbeurs Utrecht 30 januari 2014.

Tijdens de MVO bijeenkomst “Ambitie 2020” werd mij de mogelijkheid geboden om op te treden als expert binnen een inclusieve onderneming. Door middel van speeddates konden bedrijven zich vooraf opgeven om met een inclusief bedrijf in gesprek te gaan. In verschillende boeiende gesprekken kunnen klankborden over de benodigde eigen passie, de voordelen en de valkuilen van het inclusieve ondernemen. Ook goed om te zien dat er binnen MVO meerdere wegen naar Rome leiden en dat onze focus voornamelijk mens gedreven is.

Als laatste wil ik afsluiten met een Infographics van Social Enterprise NL die laat zien dat er belangrijke  stappen worden gemaakt.

Rob Jansen – Directeur

Infographic SE | http://social-enterprise.nl/infographic-social-enterprise-nl-2013/