Assemblage & Montage, Assembly, Reintegratie, Specialties

Gepubliceerd op: 14/02/2017

Chain Logistics behaalt Melba-certificaat

Om re-integratie en of opleidingstrajecten goed te begeleiden is een juiste analyse en classificering essentieel. Gezien de grote diversiteit aan trajecten is het voor Chain van groot belang om een universeel toepasbare methodiek toe te passen. De Melba-Methodiek (gehanteerd door o.a. de Gemeente Nijmegen) voldoet in deze behoefte.

De eer was aan de bedrijfsleider van locatie Nijmegen, Esko Redzepagic, aan deel te nemen aan de zeer uitgebreide cursus. Wij zijn erg trots op het feit dat Esko op 8 november 2016 de cursus succesvol heeft afgerond.

Melba in het kort

Capaciteitenprofiel
Het capaciteitenprofiel van Melba bevat die sleutelkwalificaties waarmee rekening gehouden dient te worden, wanneer een persoon naar arbeid toegeleid of teruggeleid wordt.

Eisenprofiel
Het eisenprofiel legt de eisen die een functie of taak stelt vast. De criteria die bij het documenteren van de arbeidsmogelijkheden worden gebruikt liggen eveneens ten grondslag aan het eisenprofiel.

Profielvergelijking
Door de identieke opbouw van de capaciteiten- en eisenprofielen is het mogelijk Melba in de zin van een profielvergelijkingssysteem te gebruiken.

Toepassingen
Melba wordt ingezet als basis voor communicatie; om handelingsgerichte capaciteiten vast te stellen; om een geschikte werkplek te selecteren; om werkplekken aan te passen

Software
Met de Melba software kunnen wij alle handelingen op de computer uitvoeren, waarbij alle definities, hulpvragen en formulieren digitaal beschikbaar zijn.