Direct Express, Distributie & Mailing, Document bemiddeling, Economy Express, Logistics, Pallet distributie, Postbezorging, Specialties, Warehousing

Gepubliceerd op: 18/11/2016

Belang van apps in de logistiek groeit

Logistiek.nl meldt: De logistiek heeft de zakelijke apps nog niet massaal omarmd, maar dat gaat snel veranderen is de verwachting. Zakelijke apps zijn een belangrijke concurrentiefactor in internationale handel en logistiek. Het belang van zakelijke apps in deze vakgebieden blijft groeien.

Dat blijkt uit het onderzoek “Global Trade Management Agenda 2017 – Apps in global trade and logistics, and the top priorities in global supply chain management” Software bedrijf AEB in samenwerking met de Baden-Württemberg Cooperative State University (DHBW) in Stuttgart hielden een enquête onder 330 experts afkomstig uit de disciplines logistiek, internationale handel en supply chain management.

Dynamische ontwikkeling

“De resultaten laten zien dat het onderwerp bijzonder relevant is en dat we nog maar aan het begin van een dynamische ontwikkeling staan”, benadrukt Prof.Dr. Dirk H. Hartel, Hoofd van de Department of Business Administration Service / Logistics Management aan de DHBW Stuttgart.

Apps nog niet massaal omarmd

“De respondenten beamen dit, ook al worden zakelijke apps op dit moment nog niet in veel bedrijven gebruikt.” Niet meer dan 17,6 procent van de respondenten geeft aan dat ze al apps in supply chain management, logistiek of internationale handel gebruiken. Nog eens 21,1 procent is van plan om mobiele apps te implementeren. Logistiek speelt een pioniersrol als het gaat om gebruik van apps, samen met de disciplines administratie, verkoop en marketing.

Apps centraal tijdens Summit Ketenregie

‘Verappisering’ is een van de thema’s die aan bod komen tijdens de Summit Ketenregie op 23 november. Mensen moeten mee (over het tekort aan kennis op bijvoorbeeld ICT gebied, de vraag naar andere competenties in de sector – minder logistieke vakkennis, meer data-analyses – en over de ‘verAPPisering’ van de samenleving en het werken in netwerkorganisaties).

 

Transport management loopt voorop

In logistiek ligt de focus van de gebruikte apps op het zoeken en verschaffen van technische informatie (28,4%). Daarnaast zijn apps relatief wijdverbreid in transport management. Meer dan een kwart van de respondenten gebruikt apps voor het monitoren van transport (26,1%), iets meer dan een vijfde voor vlootbeheer (28,4%).

20,4% van de logistiek managers gebruikt apps voor containerbeheer. Gebruik van mobiele tools is een stuk zeldzamer in andere logistieke gebieden, denk aan order management, personeelsplanning of laden van vrachtauto’s. Hoe dan ook, nog eens één op de drie respondenten uit alle toepassingsgebieden wil in de toekomst apps gaan gebruiken.

De belangrijkste voordelen

Transparantie (46,9%), flexibiliteit (46,4%) en controle (46,0%) zijn de belangrijkste voordelen van mobiele apps voor bijna de helft van de respondenten. Slechts 30,4% daarentegen zegt dat apps zeer waarschijnlijk zullen bijdragen aan concurrentievoordeel.

Integratie IT systemen

In het onderzoek is ook gevraagd naar de top 3 succesfactoren voor het gebruik van apps. Integratie met andere IT-systemen is de meest kritieke succesfactor: bijna één op de twee respondenten (47%) noemt dit. De mogelijkheid om apps op verschillende platformen te gebruiken is eveneens belangrijk (33,3%), net als de toegevoegde waarde van de app (29,4%).