Gepubliceerd op: 17/06/2015

Artikel nieuwsbrief Logistiek Platform Noordoost-Brabant

Ledenbijeenkomst bij Chain Logistics – 10 juni

De leden zijn eerst kort bijgepraat door Karel de Jong over de ontwikkelingen van 5* Logistiek. Belangrijkste ontwikkeling is dat ‘Het Huis van de Logistiek’ concrete vorm begint aan te nemen. Er worden stappen gezet richting realisatie van een locatie waar veel logistieke activiteiten samen moeten komen. Jullie kunnen hier ook een bijdrage aan leveren.

Voor meer informatie hierover, neem dan contact op met Jos van Asten. De gezamenlijke presentatie van De Leijgraaf en het Fioretti heeft wederom benadrukt dat de scholen de verbinding met de bedrijven en ondernemers nodig hebben om leerlingen te verleiden voor de logistiek en vervolgens ook vast te houden voor de logistiek. Logistiek is niet een vak dat je vooral leert in een klaslokaal, logistiek is ervaren en meemaken, dat kan alleen bij bedrijven. Alle aanwezige bedrijven waren enthousiast om een bijdrage te aan het lesprogramma van het Fioretti, door middel van een rondleiding of een buddystage plek aan te bieden (VMBO leerling loopt dan mee met de MBO-er). Een aantal mensen wil ook feedback aan de school geven op het lesprogramma; welke logistieke aspecten zijn goed om aan de orde te brengen, want logistiek is meer dan alleen order-picking in een distributiecentrum. Wij kunnen dat toevoegen aan het lesprogramma door een enkele keer feedback te geven op het lesprogramma dat de docenten het komend jaar gaan maken. Voor meer informatie neem dan contact op met Hanneke Bruinsma.

Tenslotte heeft Rob Jansen van Chain Logistics ons een inkijk gegeven in zijn prachtige bedrijf. Een Social Enterprise die mensen met een afstand tot te arbeidsmarkt opleidt en hiermee zorgt voor nieuwe instroom op de logistieke arbeidsmarkt. In samenwerking met de gemeenten en scholen werkt zijn kleinschalige en persoonlijke aanpak heel goed. Terwijl hij ondertussen ook nog 350 klanten goed bedient bij hun logistieke wensen. Een zeer inspirerend verhaal van een goeie ondernemer uit Uden.

In de onderstaande link vindt u de overige artikelen uit de nieuwsbrief van juni:

Logistiek Platform NOB Nieuwsbrief Juni