Terug- en vooruitblik 2017/2018

Terugkijkend op 2017 mogen we wel stellen dat het een succesvol jaar is geworden. Het economisch klimaat is ons gunstig gezind, maar dan moet je toch je ambitieuze prognose nog waar maken. Het wagenpark is weer verder uitgebreid met een Scania trekker / oplegger en er zijn weer twee Scania bakwagens bij gekocht. Zoals Johan Cruijf zou zeggen: “Ieder voordeel heeft z’n nadeel”, zo is ons parkeerprobleem nog verder toegenomen. Op dit moment staan we voor een belangrijke beslissing om een stuk grond erbij te kopen om dit probleem op te lossen of ons huidige pand te verkopen en een nieuw pand te bouwen. Hiervoor is al een tekening gemaakt en een stuk grond gereserveerd.

 

Het 10 jarenplan

Veel tijd en energie gestoken in het onderzoeken van extra vestigingen van Chain vanuit ons 10 jarenplan om landelijk dekkend te worden. Voorwaarde dat het niet ten koste gaat van de huidige business en dat er een duidelijk commitment van de gemeente waar we ons willen vestigen. Als ik nu terug kijk op al deze gesprekken dan waren het iedere keer veelbelovende gesprekken die uiteindelijk geen vervolg kregen of stuk liepen op garanties voor het leveren van kandidaten. Voor Chain voldoende reden om daar niet verder acties op te ontplooien. De gemeente Den Haag daarentegen had een versnellingsprogramma om landelijk bewezen sociale concepten naar de gemeente Den Haag te halen. We zijn nu in een afrondende fase om hier een beslissing in te nemen. Uiteraard was niet alles rozengeur en maneschijn. Zo bleef de instroom van kandidaten vanuit de huidige gemeenten waar Chain actief is ver achter waardoor onze impact relatief beperkt bleef en hadden we dit jaar veel meer kunnen bereiken. Hierdoor hebben wij noodgedwongen veel uitzendkrachten in moeten huren wat weer ten koste ging van onze sociale doelstelling. Daarentegen vinden wij het belangrijk om de klant hier niet de dupe van te laten worden.

 

Verwachting komend jaar

De vooruitzichten voor 2018 zijn veelbelovend. We verwachten de groei op de huidige twee locaties voort te zetten en als de locatie in Den Haag doorgang gaat vinden staan we voor een mooie uitdaging. De focus blijft op het verder versterken van de bedrijfsvoering en het binnenhalen van de juiste klanten en business. Mocht de keuze voor nieuwbouw gemaakt worden, hebben we er een extra uitdaging bij. Om al deze ambitieuze plannen te realiseren is het voor de kwaliteit van de dienstverlening noodzakelijk om te blijven investeren in de ondersteunende ERP/TMS software. In 2018 wordt er geïnvesteerd in de laatste versie van Microsoft Dynamics NAV waardoor onze service richting de klant verder uitgebreid zal worden.

Voor mij persoonlijk zal 2018 een spannend jaar worden doordat ik Advanced opleiding Sociaal Ondernemen aan Nyenrode business universiteit ga volgen. Ik heb daar ontzettend veel zin in en verwacht dat dit weer een boost geeft aan de verdere groei van ons mooie bedrijf Chain.

Ik hoop dat we samen met ons personeel, kandidaten en mooie klanten er een goed jaar van kunnen maken die ons allen de combinatie oplevert van financiële voorspoed en maatschappelijke impact. Ik wens u allen een voorspoedig maar bovenal gezond 2018 toe!

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

Rob Jansen