Voorwoord

Onderstaand treft u de inclusiviteitsmeting 2017 aan van Chain Logistics B.V. ontwikkeld door Ecorys in opdracht van StartFoundation. Deze analyse geeft inzicht in de sociale prestatie van Chain Logistics. Hier is met name geconcentreerd op twee verschillende aspecten, namelijk de baanvindduur en profielacceptatie. Aan de rechterkant vindt u een uitgebreide omschrijving van de definities.

Onderstaande data geeft enkel de belangrijkste conclusies weer. Voor verdere details kunt u de rapporten downloaden of contact opnemen met Rob Jansen.

Totaal medewerkers

Medewerkers analyse

Medewerkers bijzonder profiel

Baanvindduur in maanden

klsjdajsdhaksjdhasj

Conclusie

De gemiddelde baanvindduur van de werknemers van Chain Logistics is lager dan het landelijk gemiddelde. Wat vooral bijdraagt aan de inclusiviteit is dat 66% van de werknemers laag opgeleid is en 34% ouder is dan 45 jaar. Bovendien heeft 29% een profiel met bijzondere kenmerken en is 29% afkomstig uit een uitkeringssituatie.

Begrippen

Baanvindduur:
De te verwachten werkloosheidsduur van werknemers indien zij hun baan verliezen, uitgedrukt in maanden (bron: CBS-cijfers). Oudere leeftijd en laag opleidingsniveau zijn zwaarwegende factoren. De landelijk gemiddelde baanvindduur in 2017 is 8,8 maanden.

Profielacceptatie:
De bereidheid van werkgevers om mensen met bijzondere kenmerken (handicap, belast verleden, chronische ziekte e.d.) in dienst te nemen, afgezet tegen de acceptatie van werknemers zonder bijzondere kenmerken.

Analyse:
In de analyse zijn alle werknemers jonger dan 65 jaar die op 31 december van het gemeten jaar werkzaam waren bij het gemeten bedrijf en een betaald dienstverband van minimaal twaalf uur per week hadden, meegenomen. Werknemers met een hoger dan gemiddelde baanvindduur en/of een specifiek profiel worden beschouwd als kwetsbaar op de arbeidsmarkt.

Meer informatie?

Wij geven u graag verdere toelichting. U kunt contact opnemen met Rob Jansen via:

rob.jansen@chain-logistics.nl
0413 – 33 02 88